Aktywni zawodowo rodzice, którzy powierzają swoje dzieci pod opiekę babci lub opiekunce, mogą zawrzeć z nią umowę uaktywniającą. Od stycznia 2018 r. wchodzą w życie niekorzystne zmiany, dlatego warto się pośpieszyć i umowę podpisać jeszcze w bieżącym roku. O jakich zmianach mowa?

Co to jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca została wprowadzona w 2011 r. ustawą z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Miała nie tylko zabezpieczyć na przyszłość opiekunki, lecz także ograniczyć szarą strefę – wielu rodziców korzystających dotychczas z pomocy niani nie podpisywało z nią umów, nie odprowadzało podatków i składek do ZUS-u. Wprowadzenie umowy uaktywniającej to zmieniło.

Podpisanie umowy uaktywniającej to szereg korzyści zarówno dla rodziców, jak i opiekunek:

  • rodzice mogą zawrzeć umowę bez obaw o koszty, a dokładniej konieczność odprowadzania za opiekunkę składek ZUS,
  • niania otrzymuje zabezpieczenie na przyszłość – składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są finansowane przez państwo wówczas, gdy na umowie widnieje wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego; dodatkowo samodzielnie może opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Umowę uaktywniającą można zawrzeć zarówno z nianią z ogłoszenia, jak i swoim krewnym, np. babcią lub dziadkiem dziecka. W przypadku osób pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe, składki są potrącane dwukrotnie – z emerytury i z umowy uaktywniającej, co oznacza możliwość uzyskania wyższego świadczenia po złożeniu wniosku o jego ponowne przeliczenie.

Rodzice powiedzieli „tak” umowie uaktywniającej

Umowa uaktywniająca to konkretne korzyści dla każdej ze stron – zarówno rodziców, jak i opiekunek. Nie powinno zatem dziwić, że rodzice szybko przekonali się do tego rozwiązania. Jak wynika z raportu przygotowanego przez serwis Niania.pl (www.niania.pl), na przestrzeni lat zainteresowanie umową uaktywniającą wzrastało. Łącznie od 2011 r. zostało podpisanych ponad 53 tys. takich umów. W pierwszy roku obowiązywania ustawy z umowy skorzystało 9050 osób – to trochę mniej niż w pierwszej połowie 2017 r.

Mimo że umowa uaktywniająca cieszy się dużym zainteresowaniem, a chętnych, aby ją podpisać nie brakuje, to rząd znowelizował ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, wprowadzając niekorzystne zapisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. To zatem ostatni moment, aby podpisać z nianią umowę na starych warunkach.

Umowa uaktywniająca od 1 stycznia 2018 – co się zmienia?

Wszelkie umowy uaktywniające, które zostaną podpisane po 1 stycznia 2018 r., będą mniej korzystne z punktu widzenia rodziców i opiekunek – państwo będzie finansowało składki w wysokości maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia. Dla rodziców oznacza to dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem opiekunek, zaś dla niań trudności ze znalezieniem rodzin zainteresowanych podpisaniem umowy uaktywniającej.

Ponieważ niekorzystne zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2018 r., już teraz warto podpisać umowę uaktywniającą z wybraną opiekunką. Dlaczego? Bo wówczas umowa będzie obowiązywać na starych zasadach. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy dziś podpiszą umowę, zaoszczędzą, zaś za nianię będą odprowadzane składki w pełnej wysokości.

Umowę uaktywniającą można podpisać na dowolny okres. Osoby, które spiszą umowę w grudniu 2017 r. na okres np. 1,5 roku, mogą być pewne, że państwo przez cały ten okres będzie płacić za nianię składki do ZUS w wysokości 100%. Po podpisaniu umowy z wybraną opiekunką, rodzice mają 7 dni na złożenie stosownych pism w ZUS-ie, czyli:

  • wypełnionego formularz ZUS ZFA – w ten sposób zgłaszają się jako płatnik składek,
  • wypełnionego formularz ZUS ZUA – zgłoszenie niani jako osoby ubezpieczonej.

Osoby, które podpiszą umowę uaktywniającą ostatniego dnia grudnia, muszą dokonać zgłoszeń również w ciągu 7 dni.

Pomożemy znaleźć nianię

To ostatni dzwonek, aby znaleźć nianię i podpisać z nią umowę uaktywniająca na starych zasadach. Niania w Warszawie lub Poznaniu? Jeżeli w Twoim otoczeniu nie ma osoby, która mogłaby zająć się dzieckiem, a chcesz mieć pewność, że powierzasz je w dobre ręce, to skorzystaj z serwisu np. Niania.pl. W bazie znajduje się aktualnie ok. 100 tys. zarejestrowanych opiekunek posiadających doświadczenie. Dzięki rankingowi stworzonemu na podstawie referencji, szybko zorientujesz się, którą nianię warto zaprosić do współpracy.

Chcesz podpisać umowę uaktywniającą? Pamiętaj, że składki za nianię w wysokości 100% (lub 50% od przyszłego roku) zostaną finansowane przez państwo jedynie wówczas, gdy:

  • dziecko nie będzie miało mniej niż 20 tygodni i więcej niż 3 lata (ewentualnie 4, gdy dla dziecka nie ma miejsca w placówce opieki przedszkolnej),
  • rodzice muszą być zatrudnieni (na podstawie umów o pracę lub zleceń lub prowadzić własną działalność gospodarczą – rolniczą lub pozarolniczą),
  • niania będzie osobą pełnoletnią i nie będzie rodzicem dziecka,
  • wynagrodzenie będzie wynosić co najmniej minimalną krajową.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to śmiało możesz podpisać umowę uaktywniającą z wybraną nianią na dowolny okres.

Facebook Comments